• O nás
 • Firmy
 • Domácnosti
 • Reference
 • Kontakt
 • Cesta: ASEB » Regulace osvětlení » «zpět

  Regulace osvětlení

  Jedná se o centrální výkonový regulátor pracující na principu amplitudové regulace. K regulaci světelného toku dochází změnou efektivní hodnoty napětí dodávaného do osvětlovací soustavy VO. Regulátory se vyrábějí v různých modifikacích jako modulární systém, který lze doplňovat a rozšiřovat o různé komfortní funkce.

  Regulační rozsah světelného toku je cca 50-100%. Tohoto regulačního rozsahu je dosahováno změnou efektivní hodnoty napětí v rozsahu 180-230V.

   

  Příklad montáže regulátoru u rozvaděče VO pro společnost ČEZ a.s. Pomocí regulátoru docílíme snížení spotřeby elektrické energie u sodíkových výbojek o 35- 40% . Regulátor funguje současně jako stabilizátor, tzn. že v době výskytu přepětí dodává do osvětlovací soustavy maximálně jmenovité napětí. To je velmi důležité z hlediska další úspory spotřeby elektrické energie vzhledem k tomu, že i při malém přepětí např. 10V vzrůstá elektrický příkon soustavy o 12%, které stabilizací ušetříme. Stabilizaci lze použít u halogenidových výbojek, které nelze regulovat a jsou náchylné na přepětí a tím výrazně prodloužit jejich životnost.  
   
  Mimo vlastní úspory elektrické energie dále snižujeme náklady na údržbu – na výměnu světelných zdrojů o cca 50%